Bạt Che Nắng Là Gì? Công Dụng và Các Loại Bạt Che Nắng Phổ Biến

Dưới cái nng gay gt và nhng cơn mưa rào bt cht, con người luôn tìm kiếm gii pháp che chn cho không gian sng. Bt che nng chính là "v cu tinh" được ưa chung bi s tin li, đa dng và hiu qu mà nó mang li. Vy bt che nng là gì? Công dng ca nó ra sao? Có nhng loi bt che nng ph biến nào trên th trường hin nay? Bài viết này s cùng bn đi tìm hiu chi tiết v bt che nng, giúp bn đưa ra la chn phù hp cho nhu cu ca mình.

1. CÔNG DNG CA BT CHE NNG

Bt che nng không ch mang li bóng mát mà còn có nhiu công dng vượt tri khác, bao gm:

 • Che chn ánh nng mt tri: Bt che nng có kh năng ngăn chn ti đa 99% tia UV, bo v con người khi ung thư da và các vn đ khác liên quan đến tiếp xúc vi ánh nng mt tri.

 • To không gian mát mẻ: Bt che nng giúp gim nhit đ dưới mái che lên ti 15 đ C, mang li không gian thoáng mát và d chu.

 • Bo v đ đc: Ánh nng mt tri có th làm phai màu và hư hng đ đc ngoài tri. Bt che nng đóng vai trò như mt lp bo v, tránh cho đ đc b hư hi.

 • Tiết kim năng lượng: Bng cách che chn ánh nng mt tri, bt che nng giúp gim nhit đ trong nhà, t đó gim nhu cu s dng máy lnh. Điu này có th tiết kim đáng k chi phí năng lượng.

 • Tăng tính thm mỹ: Bt che nng có nhiu màu sc và kiu dáng khác nhau, giúp tăng tính thm m cho không gian ngoài tri.

Mua bt che nng BDL kh 2m x 100m, 4m x 50m, 6m x 50m... ti đây

2. CHT LIU PH BIN CA BT CHE NNG

Bt che nng được sn xut t nhiu cht liu khác nhau, mi loi đu có ưu và nhược đim riêng. Dưới đây là mt s cht liu ph biến:

2.1. Bt che nng vi polyeste

 • Bt polyeste là la chn ph biến nht và được ưa chung nh đ bn, chng thm nước và d v sinh.

 • Tuy nhiên, bt polyeste có kh năng chu nhit và chu UV thp hơn so vi mt s cht liu khác.

2.2. Bt che nng vi acrylic

 • Bt acrylic có kh năng chng UV và chu nhit tt, thích hp đ s dng lâu dài.

 • Nhược đim là bt acrylic thường đt hơn và khó v sinh.

2.3. Bt che nng vi polyethylene

 • Bt polyethylene là la chn kinh tế, có kh năng chng thm nước tt.

 • Tuy nhiên, bt polyethylene có đ bn thp hơn và d b hư hng khi tiếp xúc vi UV.

2.4. Bt che nng vi PVC

 • Bt PVC có đ bn cao, chng UV và chu nhit tt.

 • Nhược đim là bt PVC có th gây khó chu do mùi hóa cht và không thân thin vi môi trường.

Mi loi bt đu có ưu và nhược đim riêng, vic la chn cht liu phù hp s ph thuc vào mc đích s dng và yêu cu v đ bn, chng UV và giá thành.

3. CÁCH CHN BT CHE NNG PHÙ HP

Khi la chn bt che nng, cn cân nhc các yếu t sau:

 • Mc đích s dng: Xác đnh rõ mc đích s dng, ví d như che chn các không gian ngoài tri, bo v tài sn, to bóng mát cho hot đng ngoài tri, v.v.

 • Kích thước và hình dng: Đo k kích thước, hình dng khu vc cn che chn đ la chn bt có kích thước phù hp.

 • Cht liu: Xem xét các đc tính như kh năng chu UV, đ bn, kh năng chng thm nước và giá c ca các loi cht liu.

 • Màu sc: Chn màu sc bt che nng phù hp vi không gian s dng, va mang li tính thm m va ti ưu hiu qu che chn.

 • Đ bn: Đi vi nhng khu vc s dng lâu dài, cn chn bt có đ bn cao đ tránh phi thay thế thường xuyên.

 • Giá cả: Cân nhc ngân sách và tìm sn phm có cht lượng tt vi mc giá hp lý.

Vic cân nhc k lưỡng các yếu t trên s giúp bn chn được bt che nng phù hp nht vi nhu cu s dng.

4. BO QUN VÀ V SINH BT CHE NNG

Đ bt che nng luôn gi được tình trng tt và s dng lâu dài, cn có các bin pháp bo qun và v sinh phù hp:

4.1. Bo qun bt che nng

 • Khi không s dng, cun bt li và ct nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nng trc tiếp.

 • Nếu bt b ướt, phi đ khô hoàn toàn trước khi cun và ct.
 • Kim tra đnh k đ kp thi phát hin và sa cha các hư hng.

4.2. V sinh bt che nng

 • Làm sch bt bng nước sch và xà phòng nh, tránh dùng hóa cht mnh.

 • Không dùng máy git, vt hoc sy khô bng nhit đ cao.

 • Sau khi v sinh, phơi bt nơi thoáng mát đ khô hoàn toàn.

Vi cách bo qun và v sinh đúng cách, bt che nng s gi được đ bn và v đp lâu dài.

5. ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẠT CHE NNG

S dng bt che nng mang li nhiu li ích thiết thc, bao gm:

 • Bo v sc khe: Ngăn chn ti đa 99% tia UV, giúp phòng nga ung thư da và các bnh liên quan đến tiếp xúc quá mc vi ánh nng.
 • To không gian mát m: Gim nhit đ lên ti 15 đ C, mang li không khí d chu.
 • Bo v tài sn: Ngăn nga s phai màu và hư hng ca đ đc ngoài tri do tác đng ca ánh nng.
 • Tiết kim năng lượng: Gim nhu cu s dng máy lnh, góp phn tiết kim chi phí năng lượng.
 • Tăng tính thm m: Nhiu mu mã, kiu dáng và màu sc đa dng, to đim nhn cho không gian ngoài tri.

Vi nhng ưu đim ni bt, vic s dng bt che nng tr thành gii pháp hiu qu và ngày càng ph biến.

6. CÁCH S DNG BT CHE NNG HIU QU

Đ đt hiu qu ti đa khi s dng bt che nng, cn lưu ý mt s đim sau:

6.1. La chn v trí lp đt

 • Chn v trí che chn trc tiếp các khu vc tiếp xúc nhiu vi ánh nng mt tri.

 • Đm bo không cn tr quá nhiu lung gió t nhiên.

6.2. Căng bt đúng cách

 • Căng bt tht căng, tránh tình trng bt b x, nhăn.

 • S dng các ph kin như dây thng, móc và vòng neo đ gi bt an toàn.

6.3. Điu chnh góc đ

 • Điu chnh góc đ ca bt che nng theo v trí ca mt tri đ ti ưu hóa hiu qu che chn.

 • Thay đi góc đ vào bui sáng và chiu ti.

6.4. Bo trì đnh k

 • V sinh, sa cha bt che nng theo đnh k đ duy trì tình trng tt.

 • Thay thế bt mi khi bt cũ b hư hng nhiu.

Vi cách s dng đúng cách, bn s có được hiu qu che chn ti ưu t bt che nng.

7. GIÁ C VÀ MC Đ PH BIN CA BT CHE NNG

Giá c bt che nng BDL thường dao đng trong khong t 1.500 - 7.000 đ/m2, tùy thuc vào:

 • Cht liu: Bt acrylic, PVC hay polyeste có mc giá khác nhau.

 • Kích thước: Bt có din tích ln s có giá cao hơn.
 • Thiết kế: Các mu bt có thiết kế đơn gin thường r hơn các mu có kiu dáng phc tp.
 • Thương hiu: Các sn phm ca thương hiu ni tiếng thường có giá cao hơn.

V mc đ ph biến, bt che nng đang ngày càng tr nên ph biến, đc bit là các khu vc nhiu nng như min Trung, min Nam Vit Nam. Sn phm này được ng dng rng rãi trong nhiu lĩnh vc như:

 • Lĩnh vc xây dng: Che nng cho các công trình, sân vườn.
 • Lĩnh vc du lch: Che nng cho các khu ngh dưỡng, bãi bin.
 • Lĩnh vc nông nghip: Bo v cây trng khi tác hi ca nng nóng.
 • Các hot đng ngoài tri: Che nng cho các hot đng th thao, gii trí.

Vi nhiu ưu đim ni bt, bt che nng đang ngày càng tr nên ph biến và được ng dng rng rãi trong cuc sng.

8. BT CHE NNG TRONG LĨNH VC XÂY DNG

Trong lĩnh vc xây dng, bt che nng đóng vai trò quan trng, c th:

8.1. Che chn công trường xây dng

 • Bt che nng được s dng đ bo v công nhân và ngăn nga hư hng vt liu xây dng do nhit đ cao và ánh nng gt.

 • Các loi bt chng cháy, chng thm nước thường được ưa chung trong ng dng này.

8.2. To bóng mát cho công trình

 • Bt che nng được lp đt trên các công trình đ che chn ánh nng mt tri, giúp gim nhit đ bên trong nhà.

 • Điu này góp phn tiết kim năng lượng s dng cho h thng điu hòa không khí.

8.3. Bo v vt liu xây dng

 • Bt che nng ngăn chn tác đng ca tia UV và nhit đ cao đi vi vt liu xây dng như gch, xi măng, sơn...

 • Điu này giúp kéo dài tui th ca vt liu và ci thin cht lượngcông trình xây dng.

Trong lĩnh vc xây dng, vic s dng bt che nng không ch giúp bo v công nhân và vt liu xây dng mà còn to ra môi trường làm vic an toàn và hiu qu.

9. BT CHE NNG TRONG LĨNH VC NGH CÁ

Ngoài lĩnh vc xây dng, bt che nng cũng được ng dng rng rãi trong lĩnh vc ngh cá, đc bit là ti các cng, bến tàu và khu vc nuôi trng thy sn. Dưới đây là mt s ng dng ph biến ca bt che nng trong lĩnh vc này:

9.1. Che chn cho tàu thuyn

 • Bt che nng được s dng đ to bóng mát cho tàu thuyn, bo v thy th và hành khách khi tác đng ca ánh nng mt tri.

 • Đng thi, bt cũng giúp bo v tàu thuyn khi tác đng ca thi tiết khc nghit.

9.2. Che chn cho khu vc nuôi trng thy sn

 • Bt che nng được s dng đ to điu kin môi trường thun li cho vic nuôi trng thy sn như tôm, cá.

 • Bo v thy sn khi tác đng ca ánh nng gt, giúp chúng phát trin khe mnh.

9.3. Che chn cho khu vc làm vic

 • Các khu vc làm vic ngoài tri như trên tàu, ti cng thường được lp đt bt che nng đ to điu kin làm vic thoi mái cho người lao đng.

 • Bo v người lao đng khi tác đng ca ánh nng và mưa, giúp h hoàn thành công vic mt cách hiu qu.

Vic s dng bt che nng trong lĩnh vc ngh cá không ch mang li li ích v bo v sc khe và tài sn mà còn to ra môi trường làm vic an toàn và thun li.

10. BẠT CHE NNG VÀ CÁC ỨNG DỤNG KHÁC

Ngoài các lĩnh vc đã đ cp, bt che nng còn có nhiu ng dng khác trong cuc sng hàng ngày, bao gm:

10.1. S dng trong sân vườn

 • Bt che nng được s dng đ to không gian mát m trong sân vườn, giúp bn có th thư giãn ngoài tri mà không lo b nng gt.

 • Các loi bt chng nước cũng giúp bo v đ đc ngoài tri khi mưa.

10.2. S dng trong các s kin ngoi tri

 • Trong các s kin ngoi tri như hi ch, l hi, bt che nng được s dng đ to không gian bo v khán gi khi tác đng ca thi tiết.

 • Đng thi, bt cũng to đim nhn thm m cho không gian t chc s kin.

10.3. S dng trong du lch

 • Khi đi du lch, bt che nng là vt dng không th thiếu đ to bóng mát cho khu vc ngh ngơi, picnic ngoài tri.

 • Bo v da khi tác đng ca tia UV khi bn tham gia các hot đng ngoi tri.

Vi nhiu ng dng linh hot và đa dng, bt che nng đang tr thành mt sn phm không th thiếu trong cuc sng hàng ngày ca mi người.

11. MUA BT CHE NNG HÃY NH ĐN BT NHA BÁCH ĐC LI

Bn đang tìm kiếm gii pháp che chn nng nóng, mưa gió hiu qu cho ngôi nhà ca mình? Bt nha Bách Đc Li chính là la chn hoàn ho dành cho bn!

11.1. Ti sao nên chn Bt nha Bách Đc Li?

 • Cht lượng cao: Bt được sn xut t ht nha nguyên sinh HDPE, PP, PE cao cp, có đ bn dai, chu lc tt, chng thm nước hiu qu.

 • Đa dng mu mã: Bách Đc Li cung cp đy đ các loi bt che nng vi màu sc, kích thước phong phú, đáp ng mi nhu cu s dng.

 • Giá c cnh tranh: Bách Đc Li trc tiếp sn xut và phân phi bt, đm bo giá thành hp lý, tiết kim chi phí cho khách hàng.

 • Dch v chuyên nghip: Bách Đc Li có đi ngũ nhân viên tư vn nhit tình, h tr giao hàng và lp đt tn nơi min phí.

11.2. Bt nha Bách Đc Li - Gii pháp che chn toàn din cho mi công trình

 • Che nng cho nhà : Bt che nng Bách Đc Li giúp gim nhit đ trong nhà, to không gian mát m, tiết kim đin năng cho vic s dng điu hòa.

 • Che mưa cho sân vườn: Bt che mưa Bách Đc Li bo v đ đc, hoa king trong sân vườn khi tác đng ca mưa gió.

 • Che chn cho công trình xây dng: Bt che công trình Bách Đc Li che chn vt liu xây dng, máy móc, thiết b khi tác đng ca thi tiết.

 • Làm mái che di đng: Bt che di đng Bách Đc Li tin li cho các hot đng ngoài tri như cm tri, dã ngoi, hp ch,...

Bách Đc Li - Uy tín - Cht lượng - Giá tt

Hãy liên h ngay vi Bách Đc Li đ được tư vn và báo giá chi tiết:

CÔNG TY SN XUT BT NHA BÁCH ĐC LI PHÚ TH

Hotline: 08.7879.2526 (Mr. M)

Zalo: 0828481368

Website: bachdacloi.com

Mua bt che nng giá s ti đây

12. KT LUN

Trên đây là nhng thông tin v công dng, cht liu, cách chn, bo qun, ưu đim, cách s dng, giá c, mc đ ph biến và các ng dng ca bt che nng. Đây không ch là mt sn phm hu ích trong vic bo v sc khe và tài sn mà còn là mt phn không th thiếu trong cuc sng hàng ngày ca chúng ta. Hy vng rng nhng thông tin trên s giúp bn hiu rõ hơn v bt che nng và cách s dng hiu qu sn phm này.


(*) Xem thêm

Đã thêm vào giỏ hàng